Veiligheid

Geschreven door Het Bestuur op .

Gedragsregels leden WTC Café Wilhelmina

(onderdeel van het huishoudelijk reglement)
Wij, het bestuur, gaat ervan uit dat we voor ons plezier fietsen in onze zeer herkenbare wielerkleding met ons logo en dat van het café erop. Dat willen wij met zijn allen met trots blijven dragen. Ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid. Tenslotte zijn en blijven een “vriendengroep” die fietsen en afdrinken voor het plezier.

Wij als leden van WTC Café Wilhelmina hebben met elkaar een aantal regels afgesproken m.b.t. ons gedrag op de fiets tijdens ritten in clubverband.

We kennen deze regels en zullen deze naleven. Dit geldt in ieder geval voor alle ritten die we gezamenlijk in clubverband rijden maar ook als we individueel in ons clubtenue de weg of het veld ingaan houden we ons aan deze afspraken.

We zullen elkaar zo nodig - op respectvolle wijze - aan deze afspraken herinneren.

Wij zijn toerfietsers die onze verantwoordelijkheden kennen en onnodige risico’s vermijden. Fiets met gezond verstand, denk aan je medeweggebruikers.

De regels zijn hieronder samengevat in een aantal basisregels.

 1. We houden ons ten alle tijden aan de verkeersregels.
 2. We houden ons daarnaast aan een aantal met elkaar afgesproken gedragsregels. Die hieronder vermeld worden.
 3. We zorgen voor een goede samenstelling en omvang van de groepen waarmee we de weg opgaan. Dit betekent:
  1. Maximaal 16 deelnemers per groep.
  2. Iedere deelnemer aan de groep kan de afgesproken snelheid goed aan.
  3. Samen uit samen thuis. Eenmaal vertrokken laten we niemand afvallen en past de groep zijn snelheid aan de minste deelnemer aan.
  4. Als groep wijzen we - voorafgaand aan vertrek - uit ons midden een wegkapitein aan die tijdens de rit bij eventueel verschil van mening het laatste woord heeft.
  5. Als koprijders van een groep zijn we op dat moment de oren en ogen van de groep en nemen daarmee de verantwoordelijkheid voor het juist inschatten van wegsituaties en een juiste reactie daarop.

4. We zorgen voor een goed toegeruste en onderhouden fiets die voorafgaand aan de rit op een aantal zaken is gecontroleerd.

Belangrijkste verkeersregels

 • Stoppen voor alle (oranje en rode) stoplichten.
 • Altijd op de eigen weghelft blijven.
 • Bij zijwind rijden we twee aan twee waarbij de ene helft van de groep de ander eventueel uit de wind kan houden.
 • Tijdig voorrang verlenen.

Specifieke gedragsregels

 • We waarschuwen elkaar voor obstakels, tegenliggers en achteropkomend verkeer. De daarbij te hanteren signalen zijn hieronder terug te vinden.
 • We vermijden gevaarlijk gedrag zoals in de groep zonder handen rijden, bruuske bewegingen, plotseling remmen etc..
 • Na 9:00 uur begeven we ons met groepen groter dan 6 deelnemers niet op fietspaden met slechts een rijstrook voor twee richtingen. De routeplanners houden hier tevoren zo goed mogelijk rekening mee.
 • Bij het inrijden van een bocht voorkomen we “uitwaaieren” en houden we onze lijn.
 • Na het onbedoeld in de berm geraken pas na het passeren van de volledige groep terugkeren uit de berm.
 • Bij het fout rijden daarvoor waarschuwen en je laten uitdrijven. Nooit in de remmen knijpen.
 • Alleen de bidon pakken en eten of drinken als de situatie het toelaat.
 • Wanneer de snelheid voor een lid te hoog is dan moet deze persoon dit tijdig aangeven door te roepen. Het is de verantwoording van degenen die achteraan rijden om dit door te geven naar voren.
 • Na het passeren van een bocht, een wegversmalling, een stoplicht of het oversteken van een weg de snelheid aanpassen tot de groep weer een geheel is. Laat geen gaten vallen.
 • Waar nodig passen we onze snelheid en breedte op de weg tijdig aan aan onze medeweggebruikers.
 • We blijven ten alle tijden beleefd tegen onze medeweggebruikers.

Afspraken over en binnen de groepen

 • Voor het vertrek wordt vastgesteld welke groepen er aan de start staan, welke (kruis)snelheden deze aanhouden en welk rondje ze rijden, met welke afstand en waar er gepauzeerd wordt.
 • Bij overschrijding van de maximale groepsgrootte (16) worden er twee of meer groepen gemaakt van vergelijkbare grootte.
 • De groepen rijden waar mogelijk twee aan twee en wisselen regelmatig van kop.
  Rijders/rijdsters die niet aan kop meedraaien blijven achter de groep rijders/rijdsters die wel meedraaien.
 • Per groep wordt (indien niet vooraf vastgesteld) wie er die dag voor de betreffende groep de functie van wegkapitein invult.
 • Iedere deelnemer binnen een groep dient de afgesproken snelheid over de af te leggen afstand goed aan te kunnen. Hieronder wordt verstaan dat het betreffende lid in ieder geval het tempo goed kan volgen, waarbij eventueel (indien nodig) afgezien mag worden van het op kop rijden.

Taken wegkapitein

 • De leden zijn binnen een groep gezamenlijk verantwoordelijk voor de handhaving van de met elkaar afgesproken regels.
 • Alleen bij het niet in acht nemen van deze verantwoordelijkheid door een of meerdere leden, heeft de wegkapitein de verantwoordelijkheid deze leden daar alsnog aan te herinneren.
 • Bij eventuele verschillen van mening heeft op dat moment de wegkapitein het laatste woord.
 • De wegkapitein heeft ook het recht leden deelname aan de groep te weigeren op het moment dat hun fiets en/of kleding niet aan de met elkaar afgesproken voorschriften voldoet en/of indien bij een eerdere rit is vastgesteld dat het betreffende lid het aan te houden tempo niet aankan.
 • Op het moment dat zich iets onverwachts voordoet coördineert de wegkapitein de zaken die op dat moment moeten worden geregeld en dienen de andere leden uit de groep zich daaraan te conformeren.

Eisen aan de fiets en aan de kleding

 • Een goede valhelm is verplicht, zonder mag je niet mee, de groep moet je daarop aanspreken.
 • Op het weer afgestemde kleding.
 • Voldoende eten en drinken, voor de geplande tocht.
 • Geen losse flodderkleding onderdelen, jasjes ed. deze belemmeren het zicht in de groep.
 • Goede staat van onderhoud racefiets, mtb of veldfiets: goede banden met voldoende loopvlak en spanning, goed afgestelde en gesmeerde ketting, goede remblokken, trappers, bel etc..
 • Geen rare uitstekende delen als voordragers, loszittende spatborden e.d.
 • Geen ligstuur.

Te hanteren signalen binnen de groep

We waarschuwen elkaar voor de situatie op de weg en de zaken binnen de groep met de volgende signalen/uitroepen:

 • Bij tegenliggers of aan de linkerkant van de weg aanwezige mensen en/of voertuigen: “TEGEN”
 • Bij te passeren mensen en/of voertuigen aan de rechterzijde van de weg: “INHALEN”.
 • Bij opstakels in de vorm van palen, betonblokken e.d.: “PALEN”
 • Bij gaten, takken, stenen, zand, gravel e.d. : Wordt hiervoor gewaarschuwd via de uitroepen: “GAT”, “TAK”, “STEEN”, “ZAND”, GRAVEL”, etc..
 • Bij problemen in het volgen van het tempo of achterblijven van een deel van de groep: “TEMPO”
 • Bij problemen met de fiets (lek o.i.d.): “LEK”
 • WISSEL; doorschuiven aan kop, linksvoor laat zich zakken, duidelijk roepen dan weet iedereen van de tempowisseling en kopwisseling. Linker fietser laat zich voorzichtig zakken, rechtsvoor gaat naar linksvoor, zijn achter buurman komt naar (rechts)voor.
 • Bij het inhalen van andere fietsers roept de eerste renner, “grote groep” en de laatste renner roept “laatste”.

Signalen

 • Koprijder hand omhoog: is opletten, vaart minderen
 • Arm uitsteken: Linksaf of rechtsaf, ook roepen.
 • Hand laag zwaaien: is let op obstakel

* Het bestuur is niet aansprakelijk voor jouw weggedrag. Het kan reden zijn je lidmaatschap van WTCCW eenzijdig op te zeggen

Lees ook de verkeersregels: NTFU

You have no rights to post comments