logo wtccw3

Verslag GPS-verrassingstocht 2012

Geschreven door Ben & Frank op .

Teamopdracht

De opdracht van de 4e GPS-verrassingstocht van 9 september 2012 was:
blijf als team zo dicht mogelijk bij een denkbeeldige fietser die precies 20 km. per uur rijdt volgens een cirkel met een straal van 10 km en middelpunt het fietsknooppunt 29 bij de High Tech Campus. Criterium is de gemiddelde onderlinge afstand van het team en de denkbeeldige fietser genomen over de tijd die de denkbeeldige fietser er over doet (3 uur, 8 min. en 30 sec.).

Deelnemende teams

Er deden 6 teams mee in de volgende samenstelling (de eerstgenoemde was de teamleider):

1. Albert - Elsa
2. Edwin te S. - Sanne – Harrie – Moniek
3. Francien - Pieter N. - Thea
4. Johan - Anneke - Janny - Joep – Tonny – Kees – Frank
5. Leon - Bert - Hans vd V.
6. Wilbert - Cor - Hans - Jan G.

Uitslag en prijzen

De score is dus de gemiddelde afstand tussen de (denkbeeldige) cirkelfietser en het team, genomen over de tijd. Het resultaat was als volgt:

 

gpsprijzen
1e plaats: Leon (team 5) 519 meter (goud)
2e plaats: Francien (team 3) 614 meter (zilver)
3e plaats: Albert (team 1) 841 meter (brons)
4e plaats: Edwin (team 2) 919 meter
5e plaats: Johan (team 4) 2462 meter
6e plaats: Wilbert (team 6) 2584 meter

 

Voorts was er als eventueel uit te keren prijs nog steeds een kratje bier, twee jaar geleden al ter beschikking gesteld door de organisatie (BenFrank) voor het beste team dat hun score (549 meter) zou verbeteren. Dit is dit keer inderdaad gelukt: het team Leon leverde deze prestatie. Het is onmiddellijk genuttigd, was nog erg lekker en daarna nog spontaan door Frank-CW aangeboden ook.

Analyse van de behaalde scores

Bij de score zijn twee factoren van belang:
een teamtraject dat de cirkel goed benadert,
gegeven het teamtraject een variërende teamsnelheid zodanig dat op ieder tijdstip de posities van team en cirkelrijder zo dicht mogelijk bij elkaar zijn.
De kunst is het goede evenwicht tussen de condities a en b te vinden. Een ideaal traject kan slecht begaanbaar zijn en een goed begaanbaar traject kan ver van de cirkel liggen: in beide gevallen wordt de afstand van het team en de cirkelfietser groot.

Het teamtraject

Onderstaande kaarten laten de gekozen trajecten zien van de medaillewinnaars en de organisatie (tussen haakjes de afstanden):

Circel = donkerblauw (62.8 km)
0 = BenFrank = paars (79.3 km)
1 = Albert = lichtblauw (76.4 km)
3 = Francien = groen (78.6 km)
5 = Leon = rood (79.5 km)

De tabel maakt duidelijk dat de afstand niet bepalend is voor de winnaar: de langste afstand heeft Leon met de 1e prijs en de kortste afstand Albert met de 3e prijs.

Onderstaande kaart geeft een overzicht van de tajecten van deze teams:

gpstraject 

 

Opvallend zijn de behoorlijk verschillende trajectkeuzes. Alleen bij Son-Best in het noorden en in het Leenderbos in het zuiden is er grote overeenstemming.
We geven een aantal detailkaarten waarop de verschillen het meest opmerkelijk zijn.

Bij de Oirschotse heide:
gpsoirschot

Rond Steensel:
gpssteensel

Bij de Strabrechtse heide:
gpsstrabrecht

Rond Nuenen:
gpsnuenen

De teamsnelheid

We gaan uit van het door de teams gekozen trajecten. Voor ieder team toont de zwarte grafiek de score (afstand team en cirkelfietser) uitgezet tegen de tijd . De rode grafiek toont wat nog de verbetering had kunnen zijn als het team zijn variërende snelheid optimaal had gevarieerd (ofwel als op ieder tijdstip het team precies op de middellijn van middelpunt en cirkelfietser had gelegen).
We geven als voorbeeld de grafiek van het in 2010 door BenFrank gereden traject:
benfrank

Zwarte lijn: na 40 min was de afstand tussen BenFrank en de cirkelfietser ongeveer 150 meter en na 160 min zelfs even 2600 meter. Het gemiddelde van alle afstanden over de tijd genomen is de score MDist = 549 meter (zie bij Titel).
Rode lijn: na 140 min had de afstand tussen BenFrank en de cirkelfietser ongeveer 250 meter korter kunnen zijn als ze de optimaal variërende snelheid hadden aangehouden. De best mogelijke gemiddelde verbetering over te tijd genomen is EMDist = 51 meter (zie bij Titel).
Samenvattend, gegeven het door hen gekozen traject had BenFrank de score nog 51 meter kunnen verbeteren als ze de snelheid optimaal gevarieerd hadden. Ze waren dan uitgekomen op 549 – 51 = 498 meter. Deze score kan slechts verbeterd worden door een ander traject te kiezen.

De grafieken van de teams 1 – 6 volgen hieronder:
gpsleongpsfrancien
gpsalbertgpsedwin

gpsjohangpswilbert

De gemiddelden zijn samengevat in onderstaande tabel (meters):
MDist EMDist Verschil
Leon 519 43 476
Francien 614 73 541
Albert 841 476 365
Edwin 919 330 589
Johan 2464 443 2021
Wilbert 2584 1768 816

Opmerkelijk is de bijzonder goed gevarieerde snelheid van het team Leon (EMDist minimaal). Dit in tegenstelling tot het team Albert: dit had zelfs misschien daadwerkelijk kunnen winnen als het de snelheid goed gevarieerd had (Verschil = 365 meter). De vraag is natuurlijk wel of het gekozen traject dat had toegelaten. Vergelijking van de resultaten van Johan en Wilbert laten nog eens goed het effect van trajectkeuze en variërende snelheid zien: bij Johan een matige trajectkeuze met een redelijke snelheid en bij Wilbert een slecht variërende snelheid met een redelijk traject.
Voor beelden van de tracks t.o.v. virtual rider klik hier 

Organisatie

De verrassingstocht 2012 was een mooie belevenis met een bijzonder scherpe score. Toch lijkt een verbetering mogelijk, vooral door een nog wat aangepaste trajectkeuze. Dit zou misschien de bijgevoegde track BeststeTrack.gpx kunnen zijn, een soort gemiddelde van alle gereden tracks. Wie neemt de uitdaging aan?

Ben en Frank

You have no rights to post comments